Inget uppdrag är det andra likt, därför är det svårt att lämna ett fast pris innan jag har sett trädet/träden på plats. Generellt arbetar jag med fasta priser (offerter) på hela jobbet och har därför inget specifikt timpris.

Hur lång tid tar uppdraget? Är trädfällningen ganska okomplicerad kan det ta några timmar men om arbetet är mer omfattande kan det ta en hel dag upp till flera dagar. Vill du dessutom ha hjälp med bortforsling eller kapning av trädstammen till mindre bitar tar också längre tid.

Viktigt för mig att veta när jag gör en offert:

  • Var är trädet belägna?
  • Kan det fällas från marken eller kräver det klättring?
  • Hur stora är träden?
  • Vill ni ha trädet uppsågat till ved?
  • Ska det forslas bort?

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte och kostnadsförslag på simon.wilander@w-tradtjanst.se