Beskärning av träd

Stora träd kan må bra av att man beskär dem för att de ska fortsätta vara livskraftiga och välväxta. Man tar bort korsande och döda grenar eller vattenskott (epikorma). Först och främst gäller det att utföra beskärningen vid rätt tidpunkt, vilken varierar mellan olika trädslag. Sedan måste man bestämma hur mycket som ska tas bort och vilka grenar som ska offras. Det gäller också att ha bra redskap, för med bra och rena verktyg går arbetet lättare och det är skonsammare mot trädet. Exempel på träd som mår bra av beskärning är ek, lind, tall osv.

Exempel på typer av beskärningar som vi jobbar med:

  • Kronhöjning. Här tar man bort grenar från nedre delen av stammen för att med ett bestämt mått höja kronans avstånd till marken. Detta är vanligt i alléer, offentliga miljöer och utmed allmänna vägar.
  • Hamling. En formbeskärnings-metod där trädet får ett distinkt utseende och där man samtidigt frigör soltäckande markyta.
  • Flerstegsbeskärning. Sker i de fall när man har ett bestämt mål för trädets form i framtiden. Veskärningen sprids ut på flera år för att inte skada trädet på lång sikt.
  • Kronbalansering. Syftar till att ge kronan ett symmetriskt utseende. Vindomfånget blir dessutom jämnt fördelat vilket minskar risken för att trädet ska luta i framtiden.
  • Kronglesning. Görs för att öka insläppet av solljus och dessutom minska vindomfånget.
  • Uppbyggnadsbeskärnin Börjar när träden är unga (upp till 15 år) och med en målbild om ett specifikt utseende för trädet i slutändan.

Beskärning av fruktträd

Vi kan också hjälpa till med beskärning av fruktträd så som äppelträd, päronträd, plommonträd och körsbärsträd. Detta för att träden ska ge mer frukt och se vackra ut i trädgården. Yngre träd beskärs i första hand för att främja harmonisk och ändamålsenlig tillväxt, medan de äldre träden underhållsbeskärs för fortsatt god utveckling.

Det krävs också en viss kunskap för att beskära trädet på rätt sätt, vilken vi besitter. Det finns många exempel på mindre lyckade försök. Obs! träd med stenfrukt såsom körsbär och plommon skall beskäras under juli, augusti, september på grund av att de blöder lätt.

 

När ska man beskära trädet?

Förr beskar man oftast träden på våren eller senvintern. Det hade att göra med att trädgårdsmästarna inte hade så mycket att göra vid den tiden på året. Numera sker beskärningen ofta under perioden JAS, d v s juli, augusti, september, vilket är gynnsamt för trädets utveckling eller det som passar just den arten.