Röjning av sly

Skogsröjning – Enkelställning, röjning av löv i barrbestånd etc.

Röjning av sly och gräs – Har tomten växt ifrån dig så kan det vara en god idé att röja ner allt ordentligt för att på så sätt kunna få en ordentlig gräsmatta!