Du har möjlighet att få rutavdrag på utfört arbete, nedan kan du läsa vad som gäller.

 

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras på tomten där bostaden står.
 • Arbete på skogsmark, tomt utan bostadsbyggnad och gemensamma ytor i en samfällighet ger inte rätt till rutavdrag.

Rutavdrag ges för att

 • fälla och beskära träd
 • samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • utföra stubbfräsning eller annat arbete för att ta bort stubbar
 • utföra flistuggning samt kapa och stapla ved från träd som vuxit på tomten
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att träd tagits bort
 • klippa gräs, häckar, rosor och buskar
 • kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
 • rensa ogräs och bekämpa mossa. Att rengöra tak och hängrännor ger däremot rätt rotavdrag, läs mer under Rengöring (rot)
 • gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar
 • kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar tagits bort.

Inget avdrag ges för att

 • forsla bort trädgårdsavfall
 • plantera blommor, växter och träd
 • bekämpa skadedjur
 • erbjuda rådgivning, till exempel statusbedömning av träd och trädgårdsdesign
 • betala för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare